รายงานการประชุม

โหลดเอกสารการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ สพป.ตรัง เขต 1…..

          ระเบียบวาระการประชุม                           รายงานการประชุม
 ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2559   

48

 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 1/2558    
 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 2/2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 3/2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 4/2558
 รายงานการประชุมคณะกรรมการเขต ครั้งที่ 5/2558